شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640
▫️۱- آخرین وضعیت مالیاتی شرکت به همراه اظهارنامه های مربوطه
▫️۲- آخرین مفاصا حساب مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی
▫️۳- آخرین لیست بیمه و مهلت پرداخت
▫️۴- لیست چکهای مشتریان از قبیل نزد صندوق، در جریان وصول و برگشتی
▫️۵- اصل چکهای مشتریان نزد صندوق
▫️۶- دسته چکهای مربوط شرکت
▫️۷- لیست حسابهای بانکی به همراه مانده آنها و صورتحساب مربوطه و تطبیق با دفاتر
▫️۸- دفاتر قانونی شرکت (دفتر کل و روزنامه)
▫️۹- آخرین تراز آزمایشی مربوط به حسابها و کنترل خلاف ماهیت حسابها به همراه امضاء حسابدار سابق
▫️۱۰- اسناد تضمینی نزد شرکت و کنترل آن با حسابهای انتظامی
▫️۱۱- لیست قراردادهای شرکت به همراه زونکن قراردادها
▫️۱۲- رمز عبور و نام کاربری مالیات، بیمه و ارزش افزوده و معاملات فصلی
▫️۱۳- لیست معاملات فصلی
▫️۱۴- اسناد حسابداری هم باید چک بشه که به روز ثبت شده باشه و اینکه تا کجا قطعی شده است