شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش راه های رفع سوء اثر از چک برگشتی و نحوه پیشگیری از عواقب کیفری صدور چک بلامحل

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 27 دقیقه

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

با توجه به تغییرات صورت گرفته در قوانین و ضوابط مربوط چک، شرایط برای کسانی که چک برگشتی دارند بسیار سخت شده است. صادر کنندگان و بعضا سایر امضا کنندگان چک هایی که با برگشت مواجه می شوند از خدمات جدید بانکی محروم می‌شوند و نمی‌توانند از تسهیلات بانکی نیز استفاده کنند. بر همین اساس رفع سوءاثر چک بسیار اهمیت دارد. ضمنا در صورتی که چک برگشتی شرایط مربوط به پیگیری کیفری و محکومیت افراد به جرم صدور چک بلامحل باشد فرد صادر کننده ممکن است به تحمل جبس محکوم شود. البته راه هایی وجود دارد که اگر فرد صادر کننده آن ها را انجام دهد موجبات تحقق جرم صدور چک بلامحل رفع شده و دارنده چک دیگر نمی تواند به طریق کیفری چک را پیگیری نماید. بنابراین اگر تاکنون چک برگشتی داشتید این ویدیو می‌تواند به بسیاری از سؤالات شما پاسخ دهد.
در این فصل سعی شده ضمن بررسی راه های رفع سوء اثر از چک برگشتی، نحوه پیشگری از عواقب کیفری صدور چک بلامحل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فهرست:
◄ آموزش راه های رفع سوء اثر از چک برگشتی
◄ بررسی موارد رفع موجبات تحقق جرم صدور چک بلامحل