شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش آشنایی با پیگیری های قضایی لازم درخصوص چک های بلامحل

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 32 دقیقه

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید یکی از مهمترین وظایف حسابداران داشتن اطلاعات کافی در مورد قوانین مرتبط با چک می باشد. فلسفه به وجود آمدن چک، پرداخت هایی بود که به جای پول نقد صورت می گرفت. امروزه چک از این فلسفه به طور کلی دور مانده است و مشکل اصلی این است که اغلب چک ها دیگر روز نیستند به این معنی که تاریخ صدور و پرداخت آنها متفاوت است و این تفاوت زمانی منجر شده است که مشکلاتی در خصوص امکان پیگیری قضایی چک به وجود بیاید که تعدد چک های برگشتی وصول نشده نتیجه آن است. به همین دلیل در قانون شیوه هایی برای وصول چک برگشتی پیش بینی شده است که از طریق آنها دارنده چک می تواند چک پرداخت نشده یا برگشتی خود را وصول کند. در این فصل سعی شده تا بطور کامل با پیگیری های قضایی لازم درخصوص چک های بلامحل در مراجع ذیصلاح آشنا شویم.
در این مجموعه سعی شده با بررسی و جمع بندی قوانین مربوط به پلمپ دفاتر قانونی یک مجموعه کامل و کاربردی جهت پر کردن اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی در سامانه اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
فهرست:
◄ آموزش پیگیری چک برگشتی در مراجع کیفری
◄ آموزش پیگیری چک برگشتی در اجراییات دادگستری و اجراییات اداره ثبت اسناد
◄ بررسی حدود مسئولیت امضا کنندگان و متعهدین چک
◄ بررسی ضمانت اجراها در خصوص چک های برگشتی
◄ آموزش تکمیل فرم های مخصوص دادخواست و شکواییه در خصوص چک های برگشتی