شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آشنایی با اصول و اقدامات موثر اولیه درخصوص چک های بلامحل

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 13 دقیقه

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید انجام اقدامات موثر جهت وصول چک های بلامحل بدون داشتن اطلاعات کافی در خصوص مراحل و مهلت های قانونی بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به اینکه قانون گذار در خصوص نحوه وصول چک مراحل و شرایط مشخصی را تعیین نموده است بنابراین لازم است که حسابداران با اطلاع دقیق از این موارد بهترین اقدامات لازم را در زمان های تعیین شده انجام دهند. قطعا عدم اطلاع کافی از این موارد منجر خواهد شد تا افراد در روند مطالبه وجه چک دچار سردرگمی شده و گاها منجربه از دست رفتن امتیازات قانونی خواهد شد. از جمله اصول مهم در اقدامات اولیه وصول چک های بلامحل آشنایی با نحوه دریافت گواهی عدم پرداخت، موعدهای مشخص شده از سوی قانون گذار جهت دریافت گواهی عدم پرداخت، آشنایی با صلاحیت مراجع مختلف و همچنین آشنایی با قرار تامین خواسته می باشد.
در فصل اول این مجموعه سعی شده ضمن آشنایی با اصول و اقدامات موثر اولیه درخصوص چک های بلامحل با اقدامات کاربردی در این خصوص آشنا شویم
در این ویدیو ابتدا به بررسی موارد قانونی در خصوص گواهی عدم پرداخت و زمان های تعیین شده قانونی در خصوص آن خواهیم پرداخت سپس صلاحیت مراجع مختلف در خصوص چک های برگشتی بر اساس قوانین تجارت و قانون صدور چک و اصلاحیه آن را بررسی خواهیم کرد. در نهایت با قرار تامین خواسته و وضعیت پرداخت خسارت احتمالی در اسناد تجاری را بطور کامل آشنا خواهیم شد.