شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش ثبت اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 21 دقیقه

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید یکی از مهمترین وظایف حسابداران ثبت دفاتر قانونی با آگاهی کامل از اصول دفتر نویسی و همچنین اقدام برای اخذ پلمپ دفاتر قانونی است. بر اساس قانون تجارت مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه تجار و شرکت ها که مشمول قانون مالیات باشند، باید کلیه عملیات و مراودات مالی خود را در محلی که قانون تعیین نموده ثبت و نگهداری کنند. بر این اساس قانون جهت ثبت و نگهداری مراودات مالی تجار، شرکتها و موسسات، دفاتر پلمپ را تعیین کرده است. بنابراین حسابداران موظفند پلمپ دفاتر قانونی مربوطه را در سامانه ثبت شرکت ها ثبت کرده و همچنین دفاتر قانونی نیز بایستی جهت مشخص کردن فعالیتهای مالی بصورت سالیانه تکمیل گردد. قطعا اگر تاجر یا شرکتی نسبت به اخذ پلمپ دفاتر قانونی خود در موعد مقرر اقدام ننماید علاوه بر محرومیت از معافیت مالیاتی بر طبق قانون مشمول پرداخت مالیات بصورت علی الراس نیز خواهد شد که طبیعتا در بسیاری از موارد مبالغ هنگفتی خواهد بود.
در این مجموعه سعی شده با بررسی و جمع بندی قوانین مربوط به پلمپ دفاتر قانونی یک مجموعه کامل و کاربردی جهت پر کردن اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی در سامانه اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
فهرست آموزش :
◄ بررسی تعاریف و اصطلاحات مربوط به دفاتر قانونی
◄ آموزش نحوه صحیح پرکردن اظهانامه پلمپ دفاتر قانونی