شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش قوانین مربوط به دفاتر مالی و جزییات نحوه تحریر این دفاتر

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 18 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید بعد از ثبت شرکت توسط اداره ثبت شرکت ها باید هر ساله دو دفتر تحت عناوین دفاتر کل و روزنامه جهت ثبت نگارشی رویدادهای مالی تهیه شود. این دفاتر یکی از مبناهای سازمان دارایی کل کشور جهت رسیدگی مالیاتی مودیان و تعیین مالیات مجموعه می باشد که البته نوع نگارش آن نیز حائز اهمیت است. در دفتر کل معمولا سرجمع گردش حساب ها ثبت می شود و در دفتر روزنامه معمولا ریز گردش حساب های مجموعه وارد می گردد. تعداد صفحات این دفاتر بر طبق نیاز مجموعه توسط اداره پست ثبت سفارش شده و توسط سازمان ثبت شرکت ها تنظیم و برای مجموعه ارسال می گردد. در این آموزش سعی شده تا پس از بررسی کامل قوانین در زمینه دفاتر قانونی جزییات کاملی در خصوص تحریر این دفاتر ارایه گردد.