شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش چهل نکته در مورد تحریر چک جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 16 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید در تمامی بنگاه های اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای فعالیت های مالی صدور و دریافت چک می باشد. با توجه به اهمیت و حساسیت بسیار بالای صدور صحیح چک و همچنین سو استفاده های بسیار زیادی که همواره در این زمینه صورت می گیرد بایستی صادر کننده و همچنین دریافت کننده چک اطلاعات بروزی را در زمینه قوانین چک و نحوه تحریر صحیح آن داشته باشند. در این آموزش سعی شده تمامی قوانین و نکات مهم در خصوص نحوه صحیح تحریر و صدور چک بطور کامل بررسی گردد.