شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

بررسی کامل قوانین مربوط به امور مالیات بر ارزش افزوده

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 36 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید تمامی بنگاه های اقتصادی در دوره مالیاتی ارزش افزوده بایستی گزارشات خرید و فروش خود را در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بصورت الکترونیکی ثبت نمایند. قبل از ارسال این گزارشات بایستی دقت شود که این بنگاه اقتصادی مشمول قوانین مالیات بر ارزش افزوده باشد و همچنین نحوه محاسبات و وارد نمودن اطلاعات مطابق قوانین انجام گردد. در صورت عدم تکمیل صحیح اظهارنامه که معمولا ناشی از عدم اطلاع از قوانین این حوزه می باشد جرایم سنگینی برای مودی مالیاتی دربر خواهد داشت. از جمله این جرایم قرار گرفتن پرونده مالیاتی در قسمت کتمان درآمد و همچنین محاسبه مالیات سالیانه بصورت علی الرس می باشد. در این فصل سعی شده تا بروزترین قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده جهت تکمیل صحیح گزارشات مالیات بر ارزش افزوده در سامانه الکترونیکی اداره امور مالیاتی بررسی گردد.