شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد کارکنان (بر اساس قانون کار)

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 23 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید در اکثر بنگاه های اقتصادی تعدادی از افراد مشغول به فعالیت هستند که جزو کارکنان آن مجموعه محسوب می شوند. بر اساس قوانین تامین اجتماعی بایستی در پایان هر ماه لیست حقوق و دستمزد در سامانه تامین اجتماعی ارسال گردد.ارسال این لیست معمولا توسط دایره مالی بنگاه های اقتصادی صورت میگیرد.در ارسال لیست کارکنان بایستی مواردی از قبیل بیمه سهم کارگر و کارفرما ،بیمه بیکار ی ،حقوق و مزایای مستمر نقدی و یا غیر نقدی را به دقت محاسبه کرد. این لیست بایستی در پایان هر ماه بر اساس آخرین تغییرات وضعیت کارکنان و طی یک گزارش برای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه به صورت آنلاین ارسال و پرداخت نماید. عدم ارسال این لیست در موعد مقرر و یا تکمیل نادرست و ناقص آن عواقبی از جمله جرایم مالی سنگین برای بنگاه اقتصادی را در بر دارد. در این فصل روش محاسبه بیمه سهم کارگر و کارفرما، بیمه بیکاری،مزایای مستمر نقدی و حقوق خالص پرداختی به هر یک از کارکنان را جهت تکمیل لیست تامین اجتماعی به طور کامل آموزش خواهیم داد.