شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش گزارش گیری در سطوح مختلف در نرم افزار مالی تدبیر

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 17 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید هر واحد اقتصادی بایستی گزارش هایی در سطوح مختلف گروه، کل، معین و تفصیلی برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی تهیه نمایند تا امکان اتخاذ تصمیمات مناسب برای واحد اقتصاد امکان پذیر گردد .در این فصل سعی شده تا به همراه مثال های کاربردی کلیه فرآیند درآمد و همچنین ثبت رویداد های آن در نرم افزار مالی تدبیر آموزش داده شود.

◄ آموزش گزارش گیری در سطوح مختلف در نرم افزار مالی تدبیر
◄ آموزش گزارش گیری در سطح گروه حساب ها
◄ آموزش گزارش گیری در سطح کل حساب ها
◄ آموزش گزارش گیری در سطح معین حساب ها
◄ آموزش گزارش گیری در سطح تفصیلی حساب ها