شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش ثبت رویداد مالی خرید تجهیزات و مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار مالی تدبیر

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 41 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید معمولا واحدهای اقتصادی نیازمند یک سری از لوازم اداری و تجهیزات هستند. در روند ارایه صورت های مالی بایستی ثبت خرید تجهیزات اداری و مالیات بر ارزش افزوده در سیستم مالی ثبت و بایگانی گردد . ضمنا تمامی خروجی های مالی از واحد اقتصادی بایستی بصورت اسناد پرداختنی بوده و از حساب های مورد معامله شرکت خارج گردد. در این فصل سعی شده تا به همراه مثال های کاربردی کلیه فرآیندهای ثبت خرید تجهیزات اداری و مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار مالی تدبیر و همچنین نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فایل اکسل آموزش داده شود.

◄ آموزش ایجاد کدینگ خرید تجهیزات اداری و مالیات بر ارزش افزوده به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط بین سطح تفصیلی با کل و معین به همراه مثال
◄ آموزش صدور سند حسابداری خرید تجهیزات اداری و مالیات بر ارزش افزوده به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد چک پرداختی جهت خرید تجهیزات اداری و تهیه فاکتور خرید