شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش ثبت رویداد مالی هزینه حقوق و اجاره در نرم افزار مالی تدبیر

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 32 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید هر واحد اقتصادی بایستی کارکنانی در بخش های مختلف استخدام نماید تا بتواند با توان بیشتر به فعالیت خود ادامه دهد. در روند ارایه صورت های مالی بایستی ثبت حقوق و دستمزد کارکنان اداری در سیستم مالی ثبت و بایگانی گردد. ضمنا تمامی خروجی های مالی از واحد اقتصادی بایستی بصورت اسناد پرداختنی بوده و از حساب های مورد معامله شرکت خارج گردد. در این فصل سعی شده تا به همراه مثال های کاربردی کلیه فرآیندهای ثبت حقوق و دستمزد کارکنان اداری و ثبت رویداد های آن و همچنین نحوه ثبت پرداخت هزینه اجاره محل به صورت اتوماتیک در نرم افزار مالی تدبیر آموزش داده شود.

◄ آموزش ایجاد کدینگ هزینه حقوق کارکنان اداری به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط سطح تفصیلی با کل و معین
◄ آموزش صدور سند حسابداری هزینه حقوق کارکنان اداری به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد چک پرداختی جهت حقوق کارکنان اداری
◄ پاس شدن چک اجاره اردیبهشت ماه و هزینه حقوق کارکنان در نرم افزار مالی تدبیر به صورت اتوماتیک