شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640

آموزش ثبت رویداد مالی تاسیس شرکت در نرم افزار مالی تدبیر

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 42 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تلگرام اینستاگرام

آخرین اخبار اقتصادی

توضیحات :

همانطور که اطلاع دارید قبل از تاسیس شرکت شرکا بایستی نام شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و حساب مورد معامله را در بانک ایجاد نمایند. ضمنا جهت ثبت اطلاعات در نرم افزار مالی واحدهای اقتصادی بایستی از قبل جهت دریافت دفاتر از اداره ثبت شرکت ها به تاریخ تاسیس اقدام نموده باشند. در این فصل سعی شده به همراه یک مثال کاربردی کلیه فرآیند تاسیس شرکت و ثبت رویدادهای آن در نرم افزار مالی تدبیر آموزش داده شود.

◄ آموزش ایجاد کدینگ تاسیس شرکت به همراه مثال
◄ آموزش ایجاد حساب تفصیلی به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط بین سطح تفصیلی با کل و معین به همراه مثال
◄ آموزش صدور سند حسابداری تاسیس شرکت به همراه مثال
◄ آموزش ارتباط دادن نرم افزار مالی تدبیر با اکسل و ایجاد فیش واریزی به بانک