شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640
پس از رسیدگی گروه ممیزی سه نوع برگ تشخیص صادرمی گردد.

برگ تشخیص مالیات عملکرد
برگ تشخیص مالیات حقوق
برگ تشخیص مالیات تکلیفی .

نکته1: درصورتی برگ های تشخیص صادر می گردند که مودی مالیات قابل پرداخت داشته باشد. درصورتی که مالیات مربوط به هرکدام از موارد فوق صفر باشد برگ تشخیص برای آن صادر نمی گردد.

نکته2: تمکین مودی به برگ تشخیص مالیات تکلیفی و حقوق ظرف سی روز موجب برخورداری از 80 درصد جرایم می گردد.

نکته3: اعتراض مودی به برگ تشخیص بایستی ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ صورت می گیرد.


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/hesabdooni/domains/hesabdooni.ir/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/hesabdooni/domains/hesabdooni.ir/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/hesabdooni/domains/hesabdooni.ir/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/hesabdooni/domains/hesabdooni.ir/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/hesabdooni/domains/hesabdooni.ir/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136