شماره تماس جهت مشاوره با مدرس دوره ها 09351915640
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

 حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)/  تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸/  محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران/  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله/ پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط و تحت...

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)/  تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸/ برگزار کننده: دانش بنیان داده پرداز آرین/  محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد/  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله/ پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰/ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲...

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)/ تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸/ برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس/  محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران/  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله/ پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵/ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دومین...

دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری با رویکرد نقش ایران در توسعه خاورمیانه

دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری با رویکرد نقش ایران در توسعه خاورمیانه

تاریخ برگزاری: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸/ سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب/ برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب/  محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر بناب/  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله/ پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰**** نتیجه مقاله::...

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

 حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)/  تاریخ برگزاری: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸/ سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی مهر اروند/ برگزار کننده: موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار/  محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران/  وضعیت...

نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 تاریخ برگزاری: ۳ بهمن ۱۳۹۸/ برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش/  محل برگزاری: استان مازندران - شهر بابل/  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله/ پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)/ نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در...

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

 تاریخ برگزاری: ۳۰ دی ۱۳۹۸/ برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس/  محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران/  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله/ پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ حوزه های تحت پوشش: کسب و کار, حسابداری, مدیریت (عمومی) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و...

دومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری

دومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری

 تاریخ برگزاری: ۲۷ دی ۱۳۹۸/ برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس/  وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله/ پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳/ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها در تاریخ ۲۷...

ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

 تاریخ برگزاری: ۱۸ دی ۱۳۹۸/ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان/ برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش/ وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله/ پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت...